ติดต่อ


โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์

Na Nguarat Rangsan School

189 หมู่ 1 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ บ้านนางัว

ถ. บ้านดอน-นาหว้า ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

เว็บไซต์ : www.ngs.ac.th/

Email :